Szanowni Państwo!

Zgodnie z mottem działalności Centrum Medycznego U-Med: W trosce o dobro najwyższe – Zdrowie Pacjenta, a także pragnąc zapewnić Państwu świadczenie usług medycznych z zakresu dziedziny urologii i nie tylko, na jak najwyższym poziomie, przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji dla Pacjentów. Pomogą one Państwu w prawidłowym przygotowaniu się do rozmów z lekarzem urologiem, wizyty, badań i zabiegów urologicznych.

Mamy nadzieję, że nasz mini poradnik okaże się dla Państwa cennym źródłem wiedzy na temat wizyty u specjalisty urologa. Jeżeli będą Państwo mieli dodatkowe pytania – specjaliści z Centrum Medycznego U-Med są do Państwa dyspozycji. Tym samym uprzejmie prosimy o kontakt z nami: telefoniczny lub poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt.

Każdy pacjent Centrum Medycznego U-Med, u którego leczenie schorzenia urologicznego wymaga zabiegu powinien wykonać podane niżej określone badania. Umożliwi to kwalifikację do operacji oraz zapobiegnie komplikacjom, jakie mogą wyniknąć w trakcie jej przeprowadzania.

Wykaz badań urologicznych koniecznych do wykonania po konsultacji oraz kwalifikacji do sposobu leczenia przez specjalistę urologa, których aktualne wyniki należy dostarczyć do Centrum Medycznego U-Med, przed zabiegiem operacyjnym:

 • ocena objętości stercza,
 • ocena zalegania pomikcyjnego,
 • uroflowmetria (badanie przepływu moczu) – przy zabiegach na prostacie.

Ponadto nasi specjaliści urolodzy zalecają przeprowadzenie następujących, dodatkowych badań ogólnych krwi:

 • morfologia z rozmazem,
 • poziom kreatyniny,
 • poziom elektrolitów,
 • oznaczenie stężenia PSA (antygenu swoistego dla gruczołu krokowego),
 • poziom cukru,
 • parametry krzepnięcia krwi,
 • poziom HBs (antygenu, którego wartość świadczy o zakażeniu wirusem HBV – wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW B),
 • HCV (badanie wykrywające obecność wirusa zapalenia wątroby typu C),
 • badanie ogólne,
 • posiew moczu.

Pacjent, zakwalifikowany do zabiegu urologicznego, dla zapobieżenia komplikacjom w trakcie zabiegu w Centrum Medycznym U-Med, zobowiązany jest także do poinformowania urologa o współistniejących chorobach, sposobach ich leczenia oraz zażywanych lekach.

Badania oraz operacyjne zabiegi urologiczne, by były bezpieczne i efektywne dla pacjenta, wymagają pewnych przygotowań ze strony chorego, które ułatwią przeprowadzenie diagnostyki oraz wybór leczenia schorzenia urologicznego w Centrum Medycznym U-Med.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami.

 1. W trakcie pierwszej wizyty u lekarza urologa w Centrum Medycznym U-Med, konieczne jest przekazanie szczegółowych i prawdziwych informacji na temat przebytych lub przewlekłych chorób oraz zażywanych leków, jakie przepisane są przez innych lekarzy.
 2. Przygotowania do przykładowych badań urologicznych w Centrum Medycznym U-Med:
 1. Cystoskopia:
 • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania organizmu.
 • Należy zabrać ze sobą piżamę i obuwie zmienne.
 • Lekarstwa przepisane przez innych specjalistów należy dawkować zgodnie z zaleceniami, bez konieczności ich odstawiania.
 • Badanie nie wymaga specjalnej diety czy bycia na czczo przed jego wykonaniem.
 1. Biopsja stercza (TRUS+B):
 • Przed biopsją konieczne jest wykonanie oznaczenia stężenia PSA – antygenu swoistego dla gruczołu krokowego, które razem z pełną dokumentacją medyczną należy pokazać urologowi w dniu badania w Centrum Medycznym U-Med.
 • W przypadku przyjmowania leków wpływających na gęstość i krzepliwość krwi, takich jak np. Aspiryna, Polocard, Acard, Plavix, Warfin itp., należy poinformować o tym lekarza urologa, ponieważ może zaistnieć potrzeba zastąpienia ich heparyną drobnocząsteczkową na kilka dni przed badaniem.
 • W okresie dwóch dni przed biopsją, zgodnie z zaleceniem specjalisty urologa konieczne jest przyjmowanie przepisanych przez niego lekarstw.
 • Wieczorem, dzień przed badaniem, zalecamy wykonanie lewatywy lub użycie czopków glicerynowych. Może zdarzyć się konieczność powtórzenia lewatywy w dniu badania w Centrum Medycznym U-Med.
 • Na badanie należy zabrać piżamę oraz obuwie zmienne.
 1. Badanie urodynamiczne:
 • Nie ma konieczności zmiany przyjmowania stałych leków lub ich całkowitego odstawienia.
 • Dzień przed badaniem należy wykonać lewatywę.

Na badanie prosimy zabrać piżamę, obuwie zmienne oraz butelkę niegazowanej wody mineralnej.

 • W przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak np.: Aspiryna, Polocard, Acard, Plavix, Warfin itp., należy poinformować o tym lekarza urologa.
 • Koniecznością jest wykonanie zleconych przez specjalistę urologa badań i pokazanie lekarzowi ich wyników przed zabiegiem.
 • Do najczęściej zalecanych przez specjalistę urologa badań diagnostycznych należą:
 • ocena objętości stercza,
 • ocena zalegania pomikcyjnego,
 • uroflowmetria (badanie przepływu moczu) – przy zabiegach na prostacie.
 • badania krwi, a w tym:
 • morfologia z rozmazem,
 • poziom kreatyniny,
 • poziom elektrolitów,
 • oznaczenie stężenia PSA (antygenu swoistego dla gruczołu krokowego),
 • poziom cukru,
 • parametry krzepnięcia krwi,
 • poziom HBs (antygenu, którego wartość świadczy o zakażeniu wirusem HBV – wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW B),
 • HCV (badanie wykrywające obecność wirusa zapalenia wątroby typu C),
 • badanie ogólne oraz posiew moczu.
 • Prosimy o zastosowanie się do zaleceń lekarza urologa dotyczących zażywania przepisanych przez niego leków
 • W czasie 6 godzin przed zabiegiem nie wolno jeść, a w ciągu ostatnich 4 godzin przed operacją prosimy o wstrzymanie się przed piciem jakichkolwiek napojów, łącznie z przegotowaną czy mineralną wodą.
 • Na zabieg do Centrum Medycznego U-Med., należy zabrać piżamę oraz obuwie zmienne.
 • Ważne jest zapewnienie sobie transportu powrotnego, ponieważ w okresie 24 godzin po zabiegu nie wolno kierować pojazdami.

W przypadku pytań specjaliści Centrum Medycznego U-Med są do Państwa dyspozycji, pod numerem telefonu: +48 795 450 007

Ogólnopolska, bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta (dostępna także z telefonów komórkowych):.

tel.: 800 190 590, poniedziałek-piątek, godz. 9.00-21.00

Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska

 1. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: bpp.gov.pl

 

Polska Karta Praw Pacjenta

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej – Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach:
* z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),* z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,* z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),* z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),* z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – art. 68 ust. 1.

Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie – art. 68 ust. 2.

II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.

 1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności – art. 7.2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń – art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym – art. 9 ust. 1 i art. 10,
 • informacji o swoim stanie zdrowia – art. 19 ust. 1 pkt 2, wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji – art. 19 ust. 1 pkt 3,
 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych – art. 19 ust. 1 pkt 4,
 • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana – art. 18 ust. 3 pkt 1,
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby – art. 18 ust. 2,
 • dostępu do informacji o prawach pacjenta – art. 19 ust. 6.                                                 a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:
 • zapewnienia mu:
 1. a) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych – art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26,
  b) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia – art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,
  c) opieki duszpasterskiej – art. 19 ust. 3 pkt 3,dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie – art. 19 ust. 3 pkt 1,
 • kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz – art. 19 ust. 3 pkt 2,
 • wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci – art. 20 ust. 2 i art. 26,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej – art. 21 ust. 1 i art. 26,
 • wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie – art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
 • udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty – art. 21.
 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia – art. 28.III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.
  Pacjent ma prawo do:
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością – art. 4,
 • uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki – art. 30,
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu – art. 31 ust. 1,
 • zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro – art. 31 ust. 4,
 • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 – art. 31 ust. 2,
 • wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 – art. 31 ust. 3
 • nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego – art. 32 ust. 1,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 – art. 34 ust. 1 i 2,
 • uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie – art. 35 ust. 2,
 • poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej – art. 36 ust. 1,
 • wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń – art. 36 ust. 1 i 2,
 • wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego – art. 37
 • dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej – art. 38 ust, 2,
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu – art. 40 ust, 1,
 • uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza – art. 40 ust. 2 pkt 4,
 • wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta – art. 40 ust. 4,

a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 • wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium – art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
 • poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu – art. 24 ust. 2,

cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu – art. 27 ust. 1

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r. Pacjent ma prawo do:

 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością – art. 18,
 • udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu – art. 1
 • uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach – art. 20 ust. 1,
 • uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną – art. 20 ust. 2,
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu – art. 21 ust. 1,
 • wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta – art. 21 ust. 4
 1. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:
 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej – art. 10 ust. 1,
 • bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej – art. 10 ust. 2,
 • zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy – art. 12,
 • porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej – art. 13,
 • wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu – art. 14,
 • uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy – art. 18,
 • uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – art. 21 ust. 1 i 2,
 • wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta – art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
 • poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach – art. 23 ust. 3,
 • cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego – art. 28,
 • niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym – art. 33 ust. 1 i 2,
 • wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody – art. 35 ust. 1,
 • pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy – art. 35 ust. 2
 • złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego – art. 36 ust. 1,
 • wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 – art. 36 ust. 3,
 • informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 – art. 36 ust. 3,
 • złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju – art. 44 ust. 1,

oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy – art. 50 ust. 1. VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.: 1. Pacjent ma prawo do: wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów – art. 4 i art. 5 ust. 1-4, –  dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych – art. 9 ust. 1 pkt 7, – ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą – art. 12 ust. 1. 2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne – art. 13. *POLSKA KARTA PRAW PACJENTA jest to zbiór podstawowych unormowań prawnych zebranych w jednym opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w 1998 r.

Opracowanie to zostało opublikowane w formie komunikatu. Niektóre z tych przepisów zostały już znowelizowane. Jest to pierwsza próba kompleksowego opracowania tematu Praw Pacjentów w Polsce.

Prowadząc dokumentację każdego pacjenta, Centrum Medyczne U-Med zapewnia, że działa zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz z treścią art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.